Աղոթք նեղության ժամի

Օգնի՛ր մեզ, Տե՛ր,

օգնի՛ր մեզ, մեր փրկիչ Աստվա՛ծ,

Քո մեծ և փառավոր անվան համար.

Տե՛ր, փրկի՛ր մեզ

և քավի՛ր մեր մեղքերը

Քո սուրբ անվան համար:

Պարսպյալ պահի՛ր

Քեզ ապավինած և հուսացած ժողովրդին

սուրբ և պատվական խաչի հովանու ներքո`

խաղաղությամբ:

Փրկի՛ր երևելի և աներևույթ թշնամուց:

Արժանի արա գոհությամբ փառավորել

Քեզ` Հոր և Սուրբ Հոգու հետ,

այժմ և միշտ

և հավիտյանս հավիտենից.

ամեն:

Rate article