Աղոթքը Փրկում Է Կյանքեր. Մի Մոռացիր Աղոթել. Բարի Գիշեր

Աղոթքը պետք է արտասանել միայնակ վա ռվող մոմի մոտ ծն կաչ ոք վիճակում: Այս աղոթքը ունակ է հաշված րոպեների ընթացքում նվազեցնել ջեր մաստիճանը, հանում է ցանկացած ցա վ․․

Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար: Ե՛կ, Տե՛ր, տեսության հի վանդացած հոգուս,

դիր Քո ձեռքն իմ վրա և բժ շկիր՝ ասելով.«Զորացի՛ր, գնա կյանքի արդարության տանող ճանապարհով»:

Տեր Աստված մեր, փարատիր ցա վերն ու բ ժշկիր հի վանդությունները Քո ժողովրդից, և ամենահաղթ խաչիդ նշանով բոլորին կատարյալ առո ղջություն շնորհիր, որով մարդկության տ կարությունը կրեցիր և դա տապարտեցիր մեր կյանքի ու փրկության թ շնամուն:

Դու ես մեր կյանքն ու փրկությունը, բարերար և բազումողորմ Աստված, և միայն Դու կարող ես ներել մեր մեղքերը, հեռացնել ա խտերն ու հի վանդությունները մեր միջից:

Բարիքներ պարգևող, Քեզ են հայտնի մեր կարիքները, առատ ողորմությունդ պարգևիր Քո արարածներից յուրաքանչյուրին ըստ իր կարիքի, որոնց միջոցով միշտ թող գովի Ամենասուրբ Երրորդությունդ, այժմ, միշտ և հավիտյաններից հավիտյանս։

Կարդացեք նաև Առավոտյան աղոթք. Աղոթիր առ Աստված.

Rate article